Pit

PIT to rozliczenie podatkowe za dany rok, które dostarczamy do odpowiedniego dla nas urzędu skarbowego. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy problemy z wypełnieniem dokumentu, warto odwiedzić doksięgowiwolne biuro rachunkowe w Częstochowie, a pracujący w nim fachowcy z chęcią udzielą nam pomocy.

Sama nazwa PIT jest skrótem od Personal Income Tax, czyli w dosłownym tłumaczeniu osobisty podatek dochodowy, zwany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje różne źródła dochodów, między innymi wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, zasiłki, czy wynagrodzenia z tytułu wykonywania wolnego zawodu, działalności artystycznej, naukowej, czy publicystycznej. Warto podkreślić, że zarówno umowa o pracę, umowa o dzieło oraz umowa zlecenie podlegają obowiązkowemu rozliczeniu podatkowemu, czyli właśnie podatkowi PIT.

Rozliczenie roczne składa się w pierwszych miesiącach nowego roku kalendarzowego do odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zameldowania. Podatek odprowadza każda pełnoletnia osoba, która osiąga dochód, czy też uzyskuje dochody z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeśli w danym okresie nie osiągnęliśmy żadnych dochodów, na przykład w przypadku studentów żyjących na koszt rodziców ? nie musimy składać zeznania. Nie oznacza to, że nie można złożyć formularza wskazującego brak dochodów.

Dodaj komentarz