Identyfikacja wizualna firmy

Identyfikacja wizualna firmy

company photoPod pojęciem identyfikacji wizualnej rozumiemy wszelkie podstawowe narzędzia, sprzyjające komponowaniu wizerunku marki danej firmy na rynku. Niepodważalnie do tego terminu odnosi się ogół symboli oraz działań stosowanych w przedsiębiorstwie w celu pozyskania klarownej i przemyślanej diagnozy rynkowej i wyodrębnienia jej spośród rywalizujących marek. Spójny system wizualny uznawany jest za newralgiczny aspekt całościowej identyfikacji.

Elementy składowe systemu identyfikacji

Na całościową identyfikację firmy składają się komponenty graficzne, wśród których możemy wyróżnić: logo, kolorystykę, slogan reklamowy oraz czcionkę. Istotne stają się ponadto środki za pomocą, których elementy szaty graficznej są rozpowszechniane i przekazywane do odbioru opinii publicznej, zatem: wizytówki, ulotki, katalogi reklamowe, projekty reklam, uniform firmowy, oznakowanie środków transportu, czy profesjonalna strona internetowa.

Jaka powinna być identyfikacja wizualna firmy?

Przy tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. W pierwszej kolejności musimy mieć na uwadze prostotę i przejrzystość owego systemu, który w ten sposób będzie łatwo rozpoznawalny i dotrze do szerszego grona odbiorców. Po za tym identyfikacja powinna bezwzględnie stanowić personifikację naszego biznesu, zgodną ze stanem rzeczywistym działalności. W wygenerowanej wizualizacji istotna jest również jej niezmienność, zharmonizowana z systemem komunikacji obowiązującym w firmie. Finalnym elementem dopełniającym kompletność systemu jest jej unikatowość, która ma za zadanie ukazać niepowtarzalny charakter firmy oraz wyakcentować ją na tle kontrpartnerów biznesowych.

W procesie tworzenia identyfikacji wizualnej firmy warto postawić sobie kilka kluczowych pytań: czego oczekujemy; do jakich osób kierujemy naszą ofertę; za pomocą jakich środków zamierzamy przekazać swoje wartości oraz rozpowszechnić identyfikację. W ten sposób uda nam się wyznaczyć odpowiedni kierunek rozwoju naszej firmy, który w przyszłości przeistoczy się w zjawiskowy sukces.

Dodaj komentarz